Карта на страницата

Изпълнени проекти

  • Едноетажна сглобяема къща 97 кв.м.
  • Едноетажна сглобяема къща 46 кв.м.
  • Двуетажна сглобяема къща 175 кв.м.
  • Двуетажна сглобяема къща 94 кв.м.
  • Модулна сглобяема къща 60 кв.м.
  • Административна сглобяема сграда 21 кв.м.
  • Лятна градина Витоша
  • Беседка