Дървените сглобяеми къщи - мода, практичност или природосъобразен начин на живот

Последните няколко години, в България се публикуваха епизодично информации за дървените сглобяеми къщи. В тези публикации основно място се отделяше на безспорните предимства на дървените сглобяеми къщи и се изтъкваше, че този вид строителство по нищо не отстъпва на останалите методи за строителство на жилища. Разбира се това е много важно да се знае и никой не оспорва , че дървените сглобяеми къщи:

 • имат много здрава, лека и еластична носеща конструкция;
 • дават възможност да се постигнат изключителни изолационни показатели;
 • позволяват да се изпълнят всякакви архитектурни проекти за сгради до три етажа;
 • изразходват най-малко енергия при строителството и при експлоатацията им;
 • имат много къси срокове за изработка и монтаж;
 • готови са за живеене веднага след построяването им (поради липса на мокри процеси и остатъчна влага в конструкцията им);
 • строителството им в отдалечени, труднодостъпни и дори екстремни места е възможно и не се оскъпява значително.

С тази статия ще се опитам да насоча вниманието към други предимства свързани с дървените сглобяеми къщи, за които има по малко информация в досегашните публикации.

Каква друга мотивация имат хората в Европа (освен посочените по-горе качества на дървените сглобяеми къщи), за да предпочитат все повече този тип строителство за изграждане на собствения си дом.

Дали това е някакъв вид мода?
Известно е, че всяко ново (или добре забравено старо) нещо се открива (преоткрива) и използва в началото от най- информираната, образована и активна част от обществото. По този начин то се превръща в мода (пример за подражание) за останалите , които не могат да оценят напълно предимствата и недостатъците на новостта, но се доверяват на своя елит. Да, това до някъде може да бъде част от мотивацията на определена група от хората, но едва ли оказва решаващо значение за вземане на решение, какъв да бъде моя дом. Това е така, защото в Европа и в частност в България, по-голямата част от хората са добре образовани, имат свободен достъп до информация и използват появата на някаква новост, за да направят по задълбочени проучвания в тази област и тогава да вземат своето решение.

Затова можем да направим извода, че модата оказва слабо мотивационно влияние за избора на хората да изградят своя дом като дървена сглобяема къща.

Наистина в съвременния комерсиален свят, това което получаваме срещу нашите пари, винаги ни се струва малко. При съпоставяне на цените на строителството чрез дървени сглобяеми елементи и строителството с железобетон и зидария, обикновено се допускат доста грешки и неточности:

 • Когато говорим за дървена сглобяема къща, почти винаги става въпрос за едно- или дву-фамилна сграда, а предлаганите на пазара в момента, железобетонни иззидани жилища в голямата си част са в общи жилищни сгради с 20, 30 и повече жилища. Сравнявайки цените на две подобни по размер жилища, се прави и първата съществена грешка - съпоставят цени на самостоятелно изградено жилище (къща) с цена на жилище в обща жилищна сграда (блок, кооперация).
  Естествено е, че себестойността на самостоятелното жилище (независимо по какъв начин е изградено) е по висока от себестойността на подобно жилище в обща жилищна сграда.
 • Втората неточност която се допуска е сравняването на две на вид еднакви жилища, но с различни експлоатационни параметри.
  При дървените сглобяеми къщи, основната част от изолациите се вграждат в конструкцията.Самата конструкция е от дърво, което само по себе си е отличен изолатор. Това води до липса на каквито и да било термомостове и невъзможността да се образува конденз и мухъл вътре в къщата. С други думи, плащайки базовата цена за дървена сглобяема къща, вие получавате жилище с отлични изолационни качества.
  За да се постигнат подобни характеристики при сградите със железобетонна или метална конструкция, е необходимо да се поставят значителни по размер външни изолации, като целта е да се изолират надеждно всички конструктивни елементи от външната среда, да се направят вътрешни изолации на всички елементи от конструкцията, които са замонолитени във фундамента. Въпреки всички тези допълнителни работи,които обикновено не се изпълняват в пълния им обем и не са включени в базовата цена, практически е невъзможно да се елиминират напълно всички термомостове в една монолитна сграда. Това води до елементи с по-ниска температура вътре с сградата и е предпоставка за образуване на конденз и мухъл.
  Затова е необходимо при сравняване на цените, да се добавят и разходите за допълнителните изолации на монолитните сгради, така че те да могат поне да се доближат до изолационните характеристики на дървените сглобяеми къщи.
  Искам да отбележа, че въпреки допълнителните изолации, които се правят на новопостроените монолитни сгради, те са от два до пет пъти по слабо изолирани от дървените сглобяеми къщи.
 • Не е за пренебрегване и фактът, че при дървените сглобяеми къщи, при еднаква застроена площ, получавате от 5 до 8 процента повече използваема жилищна площ. Това се дължи на по тънките, но значително по добре изолиращи стени.
 • Материалите използвани при строителството на дървени сглобяеми къщи са по-скъпи от материалите използвани при монолитното строителство.
 • Разходите за труд, транспорт, механизация и др.допълнителни разходи са по–ниски при дървените сглобяеми къщи.
 • Друг фактор, който трябва да се отчита при определянето на разходите е времето за построяване къщата в готов за обитаване вид. Разходите обикновено са за лихвени плащания по кредити и наеми за друго жилище.
  Дървените сглобяеми къщи обикновено се издават в завършен вид от три до шест месеца след поръчката. При монолитните сгради обикновено тозисрок е значително по-дълъг. Разбира се, конструкцията на сградата може да се изгради и в по-къси срокове, но поради наличието на значително количество вода в бетона, замазките, зидариите, мазилките, която варира от няколко тона до няколко десетки тона, е необходимо време за да изсъхне конструкцията, преди да се направят изолациите и довършителните работи. Този срок обикновено е един летен сезон.
  За съжаление доста често това не се спазва и води до компрометиране на всички довършителни работи и до лоша среда на обитаване в първите години.
 • Последния фактор който трябва да се отчита при сравняване на цените, е размера на разходите за експлоатация на сградата. Естествено е, че по-добре изолираната сграда има значително по нисък разход за климатизация през годината, а разходите за отопление и охлаждане са основно перо в разходите за експлоатация на едно жилище.

В заключение може да се каже,че ако изберем нашия дом да бъде дървена сглобяема къща , срещу по малко ще получим повече. Това наистина е много силна мотивация за много от хората избрали дървена сглобяема къща за свой дом.

Дали има и други причини които да мотивират хората да предпочитат дървена сглобяема къща пред друго жилище?
В последните години все повече хора, а и обществото като цяло, отдават много голямо значение на ограничаване на човешките дейности, които увреждат необратимо природата и я правят все по недружелюбна към човечеството. Затова все повече хора се стремят да водят природосъобразен начин на живот. Това разбира се е много широко понятие и обхваща цялостното поведение на човека. Ние ще се опитаме да разберем, влияе ли желанието за природосъобразен начин на живот, върху избора на жилище.

При разглеждане на този въпрос има две основни направления:

 • При построяване на нашето жилище, как сме въздействали върху природата, как и доколко сме я увредили.
 • При експлоатацията на нашето жилище, как въздействаме върху природата и как то въздейства върху нас и нашето здраве.

Универсален показател за увреждане на природната среда от човешките дейности е енергията която се изразходва. Колкото по малко енергия е необходима за дадена дейност, толкова тя е по-природосъобразна.

Друг важен показател е изхвърлянето в природата на химически или други изкуствено създадени материали и замърсители.

При строителството, замърсяването на природата става, освен по време на самото строителството, но и по време на производството на строителните материали.

Като се прави сравнение за природосъобразността на строителството трябва да се знае, че дървените сглобяеми къщи са от 5 до 7 пъти по леки от монолитните сгради. Това означава, че при строителството на дървени сглобяеми къщи:

 • се използват от 5 до 7 пъти по малко като тегло материали;
 • се използва 5 до 7 пъти по малко транспорт;
 • има значително по малко строителни отпадъци.

Материалите които се използват при производството на дървените сглобяеми къщи, са основно дървени материали и гипсови плочи, а при монолитните сгради цимент, тухли, стомана, алуминий.

Дървото е уникален конструктивен строителен материал. Това е единствения възобновяем строителен материал. Той се произвежда непрекъснато от природата. Досега никой не е успял да създаде изкуствен материал с подобни качества. Производството на дървесина от горите на планетата е в пъти по голямо от нуждите на човечеството. Важно е добива да е щадящ горите и да не се пречи на тяхното естествено възобновяване.

За добив и преработка на 1000кг. дървени елементи се изразходва толкова енергия, колкото за производството на 700кг гипсови изделия; 417кг тухли; 333кг цимент; 50кг стомана или 10 кг алуминий.

При производството на цимент, стомана и алуминий в атмосферата се отделят значителни количества вредни вещества и прах.

От горе посочените факти, се вижда, че при строителството на дървени сглобяеми къщи се използва значително по-малко енергия и се отделят много по-малко отпадъци и вредни вещества, отколкото при монолитното строителство.

Това означава,че строителството на дървени сглобяеми къщи е много по природосъобразно от монолитното строителство.

Живеенето в дървени сглобяеми къщи също е много по природосъобразно от обитаването на стоманобетонни монолитни сгради. Ще посочим само някои общоизвестни факти.

Здравословните условия и комфорта в една сграда се определят от следните параметри:

 • отсъствие на вредни емисии и концентрации на химически елементи;
 • наличие, отражение и концентрация на вредни електромагнитни,радиационни и радио полета;
 • подържане на оптимална температура и влажност.

При дървените сглобяеми къщи:

 • Имаме много ниско потребление на енергия, за осигуряване на необходимия комфорт на живеещите в тях, поради изключителните им изолационни качества. Това естествено е щадящо природата.
 • Използваните основни конструктивни материали са с естествен произход. Съвременните лепила, лакове и импрегнатори са с естествен произход или с безвредни химически добавки. Количеството им в общата маса на сградата е под 1% и не са измерени вредни химически и радиационни емисии.
 • Липсата на метални решетки в конструкцията не променя естественото геомагнитно поле на земята и пропуска всички външни радио лъчения без да ги отражава или концентрира.
 • Използваните естествени материали – дърво и гипс, освен другите си качества, притежават и още едно уникално свойство, да поемат излишната влага и да я отдават, когато въздуха в помещенията стане прекалено сух. По този начин се извършва естествено регулиране на влажността и това допринася за изключителния комфорт и здравословен климат в тези къщи.

Способността на дървените сглобяеми къщи да осигурят здравословни условия за обитателите си, е основна причина те се препоръчват за живеене на болни, страдащи от белодробни и алергични заболявания.

Заради изброените по–горе качества на дървените сглобяеми къщи, една значителна част от хората за които природосъобразния начин на живот е важен фактор, ги предпочитат за свой дом.

Разбира се за да се проявят в пълна степен предимствата на дървените сглобяеми къщи е необходимо те да бъдат изработени и монтирани от квалифицирани екипи, при спазване на строго определени технически и технологични правила. За да се гарантира постоянното качество и да развива този отрасъл в повечето европейски страни са създадени съюзи на производителите на сглобяеми къщи. Тези от съюзите които изискват от членовете си, да покриват най-високите изисквания в областта на строителството на дървените сглобяеми къщи, са членове на европейския съюз на производителите на сглобяеми къщи.

За Българския съюз на производителите на сглобяеми къщи, за европейския съюз на производителите на сглобяеми къщи и за разпространението на този вид жилищно строителство в Европа и в България ще научите повече в следващата публикация по темата “Дървени сглобяеми къщи”.

автор: инж. Динко Караиванов

Изпълнени проекти

 • Двуетажна сглобяема къща 161 кв.м.
 • Едноетажна сглобяема къща 97 кв.м.
 • Административна сглобяема сграда 77 кв.м.
 • Лятна градина Витоша