Покрив

Покривна конструкция

Покривът е много важна част от конструкцията. Освен, че затваря, той до голяма част определя и цялостния облик на къщата. Има различни типове - плоски, едноскатни, двускатни, четирискатни и доста сложни като форма покриви.

Конструкцията на покрива до голяма степен зависи от използваемостта на подпокривното пространство. Когато то е предвидено за обитаване или складиране, може да се изгради от ребра или топъл покривен панел. В случаите, когато това пространство няма да е необходимо и има топъл тавански панел, най-често се избира вариант с ферми.

В конструкцията на покрива се включва парозащитно фолио, когато се използва подпокривното пространство, а под покривното покритие се поставя подпокривно фолио.

Разнообразието при избора на покривно покритие и голямо - бетонни, керамични и метални керемиди, битумни керемиди и вълнообразни листове, камъни и други.

Покривен панел

Основен тип покривен панел:

Номер Материал Дебелина
1 Плоча OSB3 10 мм
2 Дървена конструкция - ребра 180/90 мм
4 Каменна вата 180 мм
2 Пароизолационно фолио 0,5 мм
5 Плоча OSB 10 мм

Тъй като това е базовата конструкция, тя не е с достатъчно добри изолационни качества, когато се използва подпокривното пространство. Затова е необходимо да се сложи допълнителна изолация, преди покривното покритие.

Както и при таванския панел, тук се препоръчва отново да се изгради окачен таван отдолу, където да се прекарат инсталациите.

Изпълнени проекти

  • Двуетажна сглобяема къща 161 кв.м.
  • Едноетажна сглобяема къща 97 кв.м.
  • Административна сглобяема сграда 77 кв.м.
  • Лятна градина Витоша